Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Op deze website wordt geen juridisch advies gegeven. Het gebruik van en de toegang tot deze website of een van de e-mailverbindingen op de site creëert geen advocaat-cliëntrelatie tussen JVLegal en de gebruiker.

Een relatie tussen een cliënt en JVLegal komt uitsluitend tot stand door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met JVLegal onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Het enkele reageren op de website of de informatie daarop leidt niet tot het ontstaan van een relatie van cliënt tot advocaat. Wij verzoeken u derhalve geen vertrouwelijke informatie of stukken aan ons op sturen voordat de opdrachtbevestiging getekend retour is gestuurd.

Nederlandse Orde van Advocaten

JVLegal is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl in de regio Midden-Nederland en onderworpen aan de bepalingen van de beroepscodes en gedragsregels van de NOvA.

Verzekering

JVLegal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de eisen van de NOvA. Wij zijn verzekerd via AIG Europe Ltd.

Stichting Derdengelden

Advocaten die geen derdengelden ontvangen zijn sinds december 2016 vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden aan te houden. Om die reden hebben wij besloten geen stichting derdengelden in de lucht te houden.